top of page
orff web SON DÜZEN-16.png

EĞİTİM PROGRAMLARI

“Schulwerk her asamasında, daima özgür ve kendiliğinden (otonom) bir oluşumu ve gelişimi teşvik etmek ister; bu yüzden asla son halini alarak bitmiş ve tamamlanmış degildir, daima gelişmektedir, daima oluştadır, daima akıştadır. Burada elbette büyük bir tehlike yatmaktadır, yanlış yönde gelişme tehlikesi. Böyle bir özgür ve kendiliğinden oluşumun ve gelişimin devam etmesinin önkoşulu, kapsamlı bir mesleki eğitim ve Schulwerk’ in stili, olanakları ve hedeflerine mutlak aşinalıktır.”

(Carl Orff, Orff-Schulwerk: Geçmiş ve Gelecek, 1963/1964)

 

Orff öğretmeni, çalıştığı gruba uygun olarak kendi dersini kendi planlayabilmeli, dersleri için müzik ve dans alanlarında estetik ve sanatsal hedefler belirleyebilmeli ve derslerde çocukları bu hedeflere bilinçli bir bicimde götürebilmelidir. Öte yandan, derslerde kendiliğinden ortaya çıkan planlanmamış durumlara spontane bir biçimde çok yönlü pedagojik çözümler üretebilmelidir. Orff öğretmeni, çocukların farklı bireysel öğrenme sekillerine de açık olmalıdır. Çocukların yeteneklerini, gereksinimlerini, bireysel ve grup olarak ortaya koydukları fikirleri, doğaçlamaları ve yaratıları degerlendirmeli ve bunlara uygun bir karsılık vererek müziksel becerilerinin gelişmesine yardım etmelidir. Bu nedenle Orff öğretmeni, Orff-Schulwerk’ in temel pedagojik prensiplerini, ögretim ilkelerini ve kullandığı metotları iyi bilmeli ve bu bilgileri ders pratiğine bilinçli bir bicimde aktarabilmelidir. Diğer yandan, sanatın farklı alanlarında deneyim, repertuvar ve en azından minimum uzmanlığa sahip olmalıdır.

(Bkz. Emine YAPRAK KOTZIAN, Orff-Schulwerk: Elementer Müzik ve Hareket Pedagojisinin Temelleri, Pan Yayıncılık, 2018)

 

ORFFDER´in sunduğu farklı eğitim programları, kurslar ve seminerler, Orff öğretmeni olmak için gereken bütün bu temel bilgi ve deneyimleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

ZİNCİR KURS

Orff-Schulwerk’in ögrenme alanları bakımından birbirini tamamlayan ve birbirini izleyen seri kurslardır. Elementer ses egitimi, elementer enstrüman çalma, elementer dans, elementer kompozisyon ve aranje, blok flüt vb. gibi spesifik alanlar 3’lü olarak kombine edilecektir. Bu kurslar 4-8 haftalık aralıklarla birbirini izleyecektir. Katılımcıların mümkün oldugunca bu üç kursun hepsine birden katılmaları önerilir. Fakat tabii ki bu kurslardan sadece birine veya ikisine katılım da mümkündür.

Zincir Kurs’un amacı, sadece müzik ve dans materyali tanıtmaktan veya çesitli ders modelleri göstermekten daha ziyade katılımcılara, Orff-Schulwerk pedagojisine dair teorik ve pratik alanda bilgi ve anlayıs kazandırmaktır.

MENTÖR EŞLİĞİNDE

ÖĞRETİM PRATİĞİ

ÜÇ AŞAMALI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

PAYLAŞIM GÜNLERİ

Orffder’in Üç Aşamalı Öğretmen Eğitimi Sertifika Programı Carl Orff Vakfı’nın ORFF®-Schulwerk sertifika programı lisans kriterlerine her bakımdan uyarak Orff-Schulwerk´in Türkiye’de uluslararası standartlarda gelişimine ve yayılımına hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

 

Bu eğitim programının içeriği Carl Orff Vakfı’nın verdiği yönergelere sıkı bir biçimde uymakla beraber Türkiye’deki eğitim sisteminin getirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda yorumlanmış ve adapte edilmiştir. Dersler, Avrupa standartlarında bağımsız, bilinçli ve bilgili uzman Orff-Schulwerk öğretmenleri yetiştirilmek üzere oldukça kapsamlı planlanmıştır. Bu programın katılım koşulları, aşama atlama ve final sınavları kriterleri objektif değerlendirme anlayışını ve böylece katılımcının eğitim haklarını korumak üzere oluşturulmuştur.

 

Uzun ve detaylı bir hazırlık ve başvuru süreci sonucunda Orffder, Carl Orff Vakfı’ndan ORFF®-Schulwerk - Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi alanında öğretmen eğitimi sertifika programı (alışılmış ifade ile seviye kursları) düzenleme lisansını almaya hak kazanmıştır.

 

Bu sertifika programının başvuru koşulları, tarihleri ve detaylı tanıtım broşürü yakın bir zamanda hem Web sayfamızda hem de Instagram ve Facebook sayfamızda paylaşılacaktır.

AWARENESS
COMMUNITY 
SUSTAINABILITY

Bu egitimler küçük gruplarla yapılır. Mentor, katılımcılara ders hazırlama ve hazırladıkları dersi çocuklarla uygulama konusunda bireysel olarak rehberlik eder. Bu egitimler Avrupa üniversitelerinin Elementer Müzik Pedagojisi lisans ve yüksek lisans programlarında ve Orff Enstitüsü ndeki lisans ve yüksek lisans programlarında uygulanan bir sistemdir ve özellikle ögretmen egitimi yapmak isteyen kisilerin mutlaka alması tavsiye edilir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

Başvurular için özgeçmiş, bir niyet mektubu veya basit yöntemlerle çekilmiş en fazla 5 dakika süren bir video istenecektir. Bu videoda kısaca neden böyle bir kursa ihtiyaç duyduğunuzu ve gelecek amaçlarınızı belirtmeniz ve ayrıca enstrümanınız (birden fazla da olabilir) ile kısa bir pasaj çalmanız gerekmektedir. Başvuranların üniversitelerin müzik bölümlerinden birinden mezun olması, hâlihazırda birçok iyi nitelikteki Orff-Schulwerk kursuna katılmış olması ve çocuklarla en azından iki yıllık bir çalışma deneyimi olması gerekir. Bu eğitim, ileride Üç Aşamalı Öğretmen Eğitimi Sertifika Programımız ile de kombine edilecektir ve öğretmen eğitimcisi olmak isteyen katılımcılarımız için önemli bir yeterlilik göstergesi olacaktır.

Bu kursların üç farklı odak noktası olacaktır ve yarım, bir veya iki günlük olarak hafta içi veya hafta sonu kursları olarak planlanacaktır:

 

Orff-Schulwerk Ders Modelleri: Bu kurslar, bir taraftan katılımcılarımızın hem uluslararası alandan davet ettiğimiz hem de Türkiye´deki uzman Orff-Schulwerk eğitimcilerinin farklı ders işleme tarzlarını tanımalarına olanak verecek, bir taraftan da müzik, hareket, dans materyali ve oyun repertuvarlarını genişleterek kendi derslerini planlamalarına ilham olacak fikirler edinmelerini sağlayacaktır.

 

Disiplinlerarası İlave Kurslar: Orff-Schulwerk derslerinin çok kapsamlı ve çok araçlı (multimedial) yönü gözetildiğinde hem farklı sanat dallarının hem de farklı beceri alanlarının malzeme, yöntem ve teknikleri birleştirilerek yeni ifade olanakları keşfedebilir ve bunlar yaratıcı ders süreçlerine entegre edilebilir.

Bu kurslar, katılımcılarımıza dans, drama, kukla tiyatrosu, resim, sahneleme teknikleri, jonglörlük, sihirbazlık, pantomim, origami, bebek ve kukla yapımı gibi farklı alanlarda deneyim ve repertuvar kazandırmaya yöneliktir. Müzik derslerinde ihtiyaç duyulan tematik çeşitlilik, atmosfer yaratma ve hayal gücünün kullanımının yanında daha fazla estetik ve sanatsal niteliklerin ortaya çıkarılabilmesine yardımcı olacak müzik dışı fikir ve becerilerin kazanılması bu kursların ana hedefidir.

MODEL KURSLAR

VERİLEN TÜM KURSLARIN SONUNDA ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN KATILIM BELGESİ VEYA EĞİTİM SERTİFİKASI VERİLMEKTEDİR.

Bu kurslar, ögretmen eğitimi verebilecek düzeydeki egitimcileri tanımak amaçlıdır. Bir ögretmen hazırladıgı 90 dakikalık bir veya birden fazla ders birimini sunar. Isterse bunlara teorik sunumlar da ekleyebilir.

 

Dersi hazırlayan ögretmen, sunacagı ders konseptini (ORFFDER´in kurs ve seminer duyurularında yaptıgı gibi) bir paragrafta özetlemelidir. Sunulacak olan ders içerigi, öncelikle info@orffder.org adresine gönderilir. Dersin uygunluguna göre ORFFDER´in kurs programını olusturan ekip gönderilen dersin duyurusunu yapar.

Her 90 dakikalık biriminin ardından paylasımlar, paylasımı yapan ögretmenin kendisi, katılımcılar ve ORFFDER´in yetkilendirdigi bir baska ögretmen tarafından degerlendirilir. Dersler demokratik ve yapıcı bir biçimde tartısılır, böylece birlikte ve birbirinde ögrenme pozitif bir atmosferde saglanmıs olur.

bottom of page