top of page

Düzenli Üyelik

Asıl Üye, üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan kişidir. Asıl üye gereken koşullara uymak kaydıyla her türlü göreve aday olma ve Genel Kurul’da bir oy hakkına sahiptir. Asıl üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır, vekil tayin edemez. Yükümlülükleri ise oluşturulmuş ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmak ödentilerini zamanında ödemek, derneğin ilke, amaç ve hizmet koşullarına bağlı olarak gerekli çalışmaları yapmaktır (Üyelik hakları ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen dernek tüzüğüne bakınız). 

Üyelik Avantajları

 • Kurs ve etkinliklerden herkesten önce haberdar olma avantajı.

 • Orffder tarafından organize edilen tüm eğitimlerde %10 indirim imkanı.

 •  Paylaşım Günlerine ücretsiz katılım hakkı.

 • Web sitesi üzerinden online yayımlanan Orffdergi’ye ücretsiz erişim hakkı.

 • Orffder Orkestra- Elementer Müzik ve Dans Topluluğu’na ücretsiz katılma hakkı.

 • Farklı çalışma gruplarına dahil olarak pek çok faaliyette aktif çalışma imkanı

 • Akademisyen olan üyeler için Orffder Akademisyenler Platformuna katılma imkanı.

 • Orff-Schulwerk sınıfı oluşturma konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti alma hakkı.

 • Tüm dünyada Orff-Schulwerk alanında düzenlenen uluslararası kurslar için danışmanlık hizmeti.

Kurumsal Üyelik

Asıl Üye, üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan kişidir. Asıl üye gereken koşullara uymak kaydıyla her türlü göreve aday olma ve Genel Kurul’da bir oy hakkına sahiptir. Asıl üye oy hakkını bizzat kullanmak zorundadır, vekil tayin edemez. Yükümlülükleri ise oluşturulmuş ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmak ödentilerini zamanında ödemek, derneğin ilke, amaç ve hizmet koşullarına bağlı olarak gerekli çalışmaları yapmaktır (Üyelik hakları ile ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen dernek tüzüğüne bakınız). 

Üyelik Avantajları

 • Kurs ve etkinliklerden herkesten önce haberdar olma avantajı

 • Kurumsal üyenin çalışanlarından 1 kişiye hafta sonu kurslarına (uzun süreli kurslar hariç) ücretsiz katılım hakkı 

 • Kurumsal üyenin 4 çalışanı için tüm ücretli kurs ve etkinliklerde

 • % 10 indirim hakkı. 

 • Kurumsal üye çalışanlarına Paylaşım Günlerine ücretsiz katılım hakkı

 • Kurumsal üye çalışanlarına web sitesi üzerinden online yayımlanan Orffdergi’ye ücretsiz erişim hakkı (Kurumdan ayrılan çalışanların derneğimize bildirmesi zorunludur.)

 • Kurumsal üye çalışanlarına Orffder Orkestra- Elementer Müzik ve Dans Topluluğu’na ücretsiz katılma hakkı  

 • Orff-Schulwerk sınıfı oluşturma konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti alma hakkı

 • Kurumsal üyenin üye olduğu sürece kullanabileceği Carl Orff Vakfı onaylı kurumsal üyelik belgesi. (Bu belge kuruma öğretmen eğitimi düzenleme hakkı ve izni vermez. Öğretmen eğitimi hakkı patent hakları gereği - Orffder’den bağımsız olarak - Carl Orff Vakfı’nın lisanslı izni ile alınabilir. )

Onursal Üyelik

Derneğin amaç ve hizmeti doğrultusunda çalışan, insanlığa, bilime ve topluma hizmet etmiş, Orff-Schulwerk yaklaşımı alanında yapılacak çalışmalara maddi ve manevi olarak destek olan, toplumda sevgi ve saygı duyulan kişiler arasından; yönetim kurulu veya dernek üyelerinin önerisi ve dernek yönetim kurulu kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir. Derneğe önemli destek sağlamış ve dernekte bulunmasından onur duyulan kişiler onursal üyeliğe aday gösterilebilirler. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. ​Ancak bu üyeler, diledikleri takdirde Genel Kurul’da bulunabilir ve öneri getirebilirler. Herhangi bir ödeme yapmakla yükümlü değildirler. ​Ancak diledikleri takdirde diledikleri miktarda bağış yapabilirler​. 

bottom of page